Norske Landbrukstenester

Heimeside til medlemslaga

Norske Landbrukstenester har ein rammeavtale med firmaet Netsense når det gjeld produksjon av heimesider.

Systemet er WordPress og er ein såkalla CMS-løysing som gjer at ein ikkje treng ha kunnskap om HTML-redigering eller andre språk for å lage heimeside. Her er det kun litt generell teksthandsaming ein i realiteten treng for å komme igang. Vi i NLT står for den daglege supporten for medlemslaga.

Spørsmål og pris om heimeside kan rettast til Romar i NLT, tlf. 97 11 30 74