Norske Landbrukstenester

Vil ha lovendring

Dagens regler kan føre til at avløserlag blir sittende med arbeidsgiveransvaret. – Lovverket bør forandres, sier Håkon Willerud i Arbeidstilsynet.