Norske Landbrukstenester

Vil fjerne samdrifts- begrensning

AVERØY: Landbruksdirektør Ola Syltebø vil fjerne grensen for hvor mange bønder som kan slå sammen driften, men beholde dagens kvotetak på 750 tonn melk.

Flere bønder frykter at de må legge ned driften, fordi dagens lov bare gir anledning til maks fem gårdbrukere i hver samdrift. Syltebø sier en kommentar at denne frykten må tas på alvor, og han hadde derfor satt saken på dagsorden til politikerne i nærings- og miljøutvalget i dag.

Les alt her