Norske Landbrukstenester

Vårsamling 2008

Laga har etterlyst eigne faglege samlingar for tilsette i administrasjonen. I år er det arrangert to samlingar med totalt 79 påmeldte.

Tema som vart teke opp var;

  • Utdanning av avløysar ved Bygdefolkets Studieforbund (BSF)
  • Rekruttering av arbeidskraft ved NAV EURES
  • Den nye landbruksvikarordninga ved Statens Landbruksforvaltning (SLF) og NLT
  • Dagleg leiar si rolle ved Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA)
  • Lønnsforhandlingar ved Negotia

Samlingane vart godt motteke av deltakarene og  vi kjem nok til å arrangere årlege samlingar etter same lest på vårparten. Neste gong får vi booke til alle på ein gong.


Meir informasjon frå samlinga