Norske Landbrukstenester

Valnemnder fylkesvis 2013

Her finn de oversikt over valnemndene i fylka for 2013. Dersom de finn feil ver då venleg å ta kontakt med NLT.


» Oversikt valnemnder