Norske Landbrukstenester

Valkomitè i Norske Landbrukstenester

Her finn du instruks for valkomitèen

Valkomitèen består av følgande personar i 2022:

Ola Andreas Byrkjedal

Leiar

Tlf.: 920 26 833
Send epost

Rogaland

 

Anne Merethe Toftebakk

Medlem

Tlf.: 913 00 480
Send epost

Nordland

Trygve Holmen

Medlem

Tlf.: 908 70 537
Send epost

Innlandet

Janne Gravem

Medlem

Tlf.: 906 30 701
Send epost

Trøndelag

 

Knut Horne

Vara

Vestland

 

Hanne Sterud Senstad

Vara

Innlandet