Norske Landbrukstenester

Utenlandske arbeidstakere

«LAs erfaring er at politimyndighetene fortolker regelverket ulikt fra distrikt til distrikt»

Arbeidstilsynet har denne høsten avviklet en kampanje mot sosial dumping i landbruket. Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) konstaterer med tilfredshet at det så langt ikke har blitt avdekket graverende forhold for utenlandske arbeidstakere i norsk landbruk. I Nationen, 16. oktober uttalte seniorinspektør Håkon Willerud: «Det virker som landbruket ikke har det største problemet når det gjelder sosial dumping. Jevnt over er det bra forhold i landbruket, og vi har ikke funnet noe graverende på de rundt 200 gårdsbesøkene vi har vært på.»


Til bladet LA-Aktuelt uttalte Willerud i månedsskiftet september-oktober at forholdene for utenlandske arbeidstakere i norsk landbruk har blitt betydelig bedre. Han pekte imidlertid på at mange norske gårdsbruk i sommermånedene kan være store arbeidsplasser, hvor det kan være sysselsatt opp til 100 ansatte.


LA er overbevist om at årsaken til at Arbeidstilsynet har funnet få rapporteringstilfeller, blant annet kan forklares med at landbruksorganisasjonene har drevet utstrakt informasjon om plikter og rettigheter ved slike ansettelsesforhold, som lønn, arbeidstid og bolig. Organisasjonene har dessuten tatt klar avstand fra alle forhold som kan betegnes som sosial dumping.

Les alt her