Norske Landbrukstenester

Utenlandsk arbeidskraft i landbruket

Denne brosjyren er for arbeidsgivere i landbruket og landbruksrelatert virksomhet som bruker utenlandsk arbeidskraft. 

Tema er ansettelsesvilkår, lønn og arbeidstid. Sikkerhetskrav m.m. dekkes ikke her.

Utarbeidet av Arbeidstilsynet, mars 2008


Brosjyren finn de her