Norske Landbrukstenester

Utenlandsk arbeidskraft

Det er mange lover og reglar med omsyn til bruk av utanlandsk arbeidskraft, her har vi prøvd å samla eindel nyttig informasjon.