Norske Landbrukstenester

Tilskudd til avløsning ved gradert uttak av foreldrepenger

Foreldre som får barn etter 01.01.2013 kan få tilskudd til avløsning ved gradert uttak av foreldrepenger (tidskonto).

Meir informasjon finn du her