Norske Landbrukstenester

Tenestereiseforsikring

Forsikringa gjeld for tenestereiser som varer inntil 10 veker. Den forsikra må vera busett i Norden og vere medlem av norsk folketrygd. Forsikringa omfattar blant anna fyljande.

  • Reisegods, samla inntil: kr 80.000,-
  • Forsinket bagasje: Inntil kr 8.000,-
  • Sjukeutgifter/Heimtransport v/sjukdom: Sjå vilkår kapittel 12 og 13 for informasjon.
  • Ansvar som privatperson, sjå vilkår kapittel 15.
  • Reiseulukke død/invaliditet. Sjå vilkår kapittel 14.
  • Avbestilling kr 100.000,-.

NB! Produktoversikta er meint som informasjon og er ikkje uttømande vilkår.
Forsikringsvilkåra finn de her (passordbeskytta).

Spørsmål om forsikringane kan rettast til NLT, tlf. 97 11 30 74

Selskap: Landkreditt Forsikring