Norske Landbrukstenester

Tar 23 millioner fra bøndene

Landets bønder må ut med 23 millioner kroner mer i formuesskatt som følge av regjeringas forslag til 2007-budsjett.

Ved jordbruksoppgjøret i år la regjeringen vekt på å gi store deler av bøndenes inntektsvekst i form av 283 millioner kroner i skattelette.


Nå tar de rødgrønne litt igjen av dette i forslaget til statsbudsjett. Der settes ligningsverdien av gårdsbruk opp med 10 prosent.


På spørsmål fra Nationen har Finansdepartementet beregnet den samlede virkningen av dette. Fasiten er at det økte skattegrunnlaget overfører 23 millioner mer fra bøndene til staten.

Les alt her