Norske Landbrukstenester

Svenske bønder lover 35.000 nye arbeidsplasser

I et brev til den nye svenske regjeringen lover det svenske bondelaget, Lantbrukarnas Riksförbund, 35.000 nye arbeidsplasser fra landbruket, om forholdene legges til rette for det.

Brevet fra LRF legger til grunn at det kan skapes 25.000 nye arbeidsplasser innen bio-energi i Sverige og 10.000 nye jobber innen matproduksjonen.


I dag står de grønne næringene for 10 prosent av sysselsettingen i Sverige og gir jobb til 420.000 svensker, skriver LRF. Sammenlagt står landbruket for åtte prosent av brutto nasjonalprodukt i Sverige.


Visjon

– LRF har en visjon om at de grønne næringene skal være ledende i lønnsomhet, vekst og attraksjonskraft i Sverige år 2010, skriver LRF.

Les alt her