Norske Landbrukstenester

Styret i Norske Landbrukstenester 2022

NLT vert leia av eit styre på 5 medlemer valt av årsmøtet. Inntil 1 av styremedlemmene kan veljast blant tilsette i administrasjonen i medlemslaga.

Styret skal:

  • Leia NLT sitt arbeid i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak.
  • Ta opp saker av nasjonal og lokal interesse for medlemmene.
  • Forvalta NLT sine midlar.
  • Syta for at årsoppgjeret vert avslutta i rett tid, og i revidert stand vert lagt fram for årsmøtet.
  • Tilsetje og seie opp dagleg leiar.

Inge Martin Karlsvik

Styreleiar

Tlf.: 952 64 979
Send epost

Møre og Romsdal

 

Finn Egil Adolfsen

Nestleiar

Tlf.: 971 41 605
Send epost

Trøndelag

Helene Skjelbred

Styremedlem

Tlf.: 412 71 971
Send epost

Nordland

 

Ola Norvald Hagen

Styremedlem

Tlf.: 922 07 321
Send epost

Innlandet

 

Janne Østgaard Aagesen

Styremedlem

Tlf.: 908 75 440
Send epost

Trøndelag

 

Jan Bjorland

1. vara

Tlf.: 924 47 740
Send epost

Rogaland

 

Frank Wiik Rendal

2. vara

Tlf.: 926 08 245
Send epost

Nordland

 

Berit Ullestad

3. vara

Tlf.: 917 91 533
Send epost

Viken