Norske Landbrukstenester

Styret i Norske Landbrukstenester 2021

NLT vert leia av eit styre på 5 medlemer valt av årsmøtet. Inntil 1 av styremedlemmene kan veljast blant tilsette i administrasjonen i medlemslaga.

Styret skal:

  • Leia NLT sitt arbeid i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak.
  • Ta opp saker av nasjonal og lokal interesse for medlemmene.
  • Forvalta NLT sine midlar.
  • Syta for at årsoppgjeret vert avslutta i rett tid, og i revidert stand vert lagt fram for årsmøtet.
  • Tilsetje og seie opp dagleg leiar.

 

Styreleiar
Inge Martin Karlsvik
Tlf.: 952 64 979

Frå Møre og Romsdal
Send epost
Nestleiar
Finn Egil Adolfsen
Tlf.: 971 41 605
Frå Trøndelag
Send epost

Finn-Egil 2014
Styremedlem
Ola Norvald Hagen
Tlf.: 922 07 321
Frå Innlandet
Send epost
Styremedlem
Janne Østgaard Aagesen
Tlf.:  908 75 440
Frå Trøndelag
Send epost
Styremedlem
Wiebke Slåtsveen
Tlf.: 478 10 881

Frå Troms og Finnmark
Send epost
1. vara
Jan Bjorland
Tlf.: 924 47 740

Frå Rogaland
Send epost
2. vara
Selma Cowan
Tlf.: 926 83 940
Frå Møre og Romsdal
Send epost
3. vara
Tor Erik Leland

Tlf.: 470 11 157
Frå Agder
Send epost