Norske Landbrukstenester

Strategiplan for NLT 2022 – 2025

Strategiplan for 2022-2025 vart samrøysta godkjent på Årsmøtet til NLT på Lily Country Club, Kløfta 05.-06. april 2022. Strategiplane er godt forankra i NLT-organisasjonen. Alle medlemer har hatt høve til å kome med innspel og påverknad gjennom heile prosessen.

Strategiplan for NLT 2022-2025