Norske Landbrukstenester

Stort løft for Regelhjelp.no

18.10.2006]  Fem nye bransjer får presentert sine krav på Regelhjelp.no i den største utvidelsen i nettstedets levetid.
Fra i dag kan alle bønder, leger og rektorer glede seg over å få presentert de viktigste kravene til sin virksomhet på nettstedet Regelhjelp.no. Avfalls-, gjenvinnings- og avløpsbransjen får også regelhjelp etter det som er den største utvidelsen i nettstedets korte historie.

– Dette er så langt det største utvidelsen i Regelhjelp.no sin ettårige historie, sier prosjektleder Kirsti Torbjørnson.

 

I en måned har fagfolk i de fem etatene bak nettstedet Regelhjelp.no jobbet på spreng. Mer enn 60 000 bønder, 3 000 grunnskolerektorer og renovatører i alle landets kommuner kan nå enkelt sette seg inn i hvilke krav de fem etatene stiller til dem.

 

Etatene har prioritert
Regelhjelp.no skal gjøre det lettere for brukerne å finne frem i regelverket innenfor arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern, el-sikkerhet, forurensning, industrivern, internkontroll, mattrygghet og produkter og forbrukertjenester. I tillegg skal nettstedet bidra til et mer helhetlig tilsyn over hele landet. I utgangspunktet er det de viktigste kravene det skal føres tilsyn med.

 

Hold deg oppdatert
Regelhjelp.no gjør det enklere offentlig ansatte og brukerne å holde seg oppdatert på endringer i regelverket. Du kan abonnere på nyheter fra den eller de bransjene du er interessert i.

 

De fem etatene som står bak nettstedet er Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Mattilsynet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Statens forurensningstilsyn. Det er Arbeids- og inkluderingsdepartementet som finansierer nettstedet.

 

Les mer:


 

Spørsmål kan rettes til: