Norske Landbrukstenester

Statens tilbud – Jordbruksoppgjeret

Då er tilbudet til bøndene lagt fram. Dokumentasjonskravet ser ut til å bestå, samt ei utviding av dette, men bonden kan tilsynelatande ikkje la tilskotet gå direkte til avløysarlaget. Klikk deg vidare for meir informasjon.

Det som gjeld velferdsordningane

Heile tilbudet