Norske Landbrukstenester

Statens tilbod – Jordbruksoppgjer

Tysdag 7. mai kl 14 vart Staten sitt tilbod i Jordbruksforhandlingane gjort kjent. Det syner ei potensiell snitt i inntektsauke på kr. 25.000,-. Jordbruket sine forhandlingsleiarar vil finlese tilbodet før dei vurderer om det er grunnlag for forhandlingar.

Klikk deg vidare for å lese tilbodet.


» Statens tilbod – Velferdsordningane

» Statens tilbod – Komlpett