Norske Landbrukstenester

Søknadsfrister for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning, ferie og fritid.

Søknadsfristen for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning, ferie og fritid, er 20. januar. I 2007 faller søknadsfristen på en lørdag. Søknadsfristen forlenges derfor til påfølgende første virkedag, som er mandag 22. januar 2007.

Ved oversittelse av søknadsfristen blir det foretatt en reduksjon i tilskuddet med kr 1000 pr. foretak og virkedag etter fristens utløp.  Unntaket er når det er gitt dispensasjon fra søknadsfristen.  Trekk for sein levering blir iverksatt fra og med 23. januar 2007.
Les meir på SLF