Norske Landbrukstenester

Søknadsfrist avløserkurs 2010

Planlegger dere å ha avløserkurs neste år?
Nå er det tid for å melde inn planene for avløserkurs i 2010.


Her finner dere innmeldingsskjema (wordfil), innmeldingsskjema (pdf-fil). Dette fyller dere ut og returnerer til BSF (sentralt) senest 20.oktober.

BSF koordinerer søknadene å melder samlet behov til KSL Matmerk innen
1.nov.

Her finner dere oppdaterte retningslinjer fra KSL Matmerk. Les også vedlegget med BSFs utdypning av retningslinjene.

Info ligger også på www.bsfstudie.no

Har dere spørsmål er det bare til å ta kontakt.

Mvh Monica
Monica Flatabø
Studiekonsulent

Consultant Bygdefolkets Studieforbund
e-post: monica.flatabo@bsfstudie.no

Tlf: 22054834
Mobil: 92292503
Fax: 22179973

Besøk adr: Schweigaardsgate 34F, Oslo, Norway

Post adr: BSF, Pb.9388 Grønland, 0135 Oslo, Norway

BSF- fordi læring skaper muligheter!

www.bsfstudie.no