Norske Landbrukstenester

Sluttprotokoll fra forhandlingsmøte 16. mai

Staten og jordbruksorganisasjonene har blitt enige om en jordbruksavtale som innebærer en økt inntektsramme på 975 millioner kroner. Rammen utgjør en inntekts­vekst på om lag 10 prosent eller 17.000 kroner per årsverk fra 2007, før oppgjør, til 2008. – Avtalen er et historisk løft for jordbruket. Vi må helt tilbake til 1970-tallet for å finne en like god avtale, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

Her er link til heile sluttprotokollen