Norske Landbrukstenester

Sjølvforsyningsgraden skal haldast på samme nivå

Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen, statsråd ved Statsministerens kontor, var klar på at sjølvforsyningsgraden i Norge skal haldast på omtrent samme nivå som no i tida framover. Det betyr auka norsk matproduksjon.

NULL