Norske Landbrukstenester

Sjelebot i fjøset

Nærkontakt med husdyr kan hjelpe mennesker med psykiske lideler, hevder Bente Berget og Ingeborg Pedersen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås.

Doktorand Bente Berget og stipendiat Ingeborg Pedersen har gjennomført et prosjekt der psykisk syke mennesker har deltatt i gårdsarbeid tre timer to dager i uka.


Arbeidet har bestått i stell og arbeid med dyra, for eksempel fôring, melking og bistand ved kalving. Resultatene har vært positive.


Pasientene som deltar i forskningsprosjektet til Berget har tunge psykiske lidelser. Bruk av husdyr er nytt, og det er tidligere ikke forsket på effekter av arbeidstrening eller effekter på den enkeltes helse, som angst, depresjon, livskvalitet og mestringsfølelse i forhold til husdyr.

Les alt her