Norske Landbrukstenester

Selbu får ny landbruksvikar

Selbu har vært uten landbruksvikar en periode, men mandag vedtok hovedutvalg for bygdeutvikling og drift at det skal opprettes en treårig prosjektstilling som landbruksavløser. Det blir en 100-prosents stilling med mulighet til forlengelse, i fra 01.09.07.

Les alt her