Norske Landbrukstenester

Satser på gården i Renå

Mange bønder har kjøpt melkekvote i Selbu, også Dag Olav Renå i Sjøbygda. Den siste aktive gårdbrukeren i grenda har nær doblet kvota, og gir seg ikke med det.

Les alt her