Norske Landbrukstenester

Særavtale for reiser innenlands for statens regning

Med virkning fra 1. mai 2008 har Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) og hovedsammenslutningene i forhandlingmøte 16. april 2008 inngått en revidert avtale for tjenestereiser innenlands for statens regning.

Avtalen gjelder fra og med 1. mai 2008 til og med 28. februar 2010. 

Avtalen er omfattende revidert og følger i sin helhet med departementets kommentarer nedenfor.

De viktigste endringene er:

  • Kilometergodtgjørelse for bruk av egen bil er endret fra kr 3,00 til kr 3,50.
  • Ny sats for bruk av El- bil kr 4,00 pr km.
  • Sats for å gå og sykle er hevet fra kr 1,00 til kr 1,50 pr km.
  • Satsen for kostgodtgjørelse pr.  døgn er endret fra kr 460,- til kr 530,-.
  • Ulegitimert sats for overnatting på hotell kr 700,- er bortfalt.
  • Legitimert sats for overnatting på hotell er hevet fra kr 1050,- til kr 1300,-.

For øvrige satser og endringer i bestemmelsene se avtaleteksten.