Ingri Klokkerhaug

Søker avløserjobb i helgene i Orkdalen eller omeng, går landbruk på øya vgs. Har erfaring med både robot- og båsfjøs. Litt erfaring med sau fra skolen. Ferdig utdannet agronom til våren.

Ferdigheter

  • B førerkort
  • kan kjøre minilaster
  • kan kjøre traktor (ikke førerkort)
  • opplæring på delaval robot

Utdanning

2018-DD

Agronom studentØya vgs

Går Agronom i år, gått landbruk vg1 og vg2

  • Avløysar deltid
  • Oppdatert 2 uker siden

Fo å kontakte denne kandidaten på epost iklokkerhaug@hotmail.no

Kontakt ved å bruke webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook