Norske Landbrukstenester

Rekordstore midler til kompetanseutvikling i landbruket.

Har du en god prosjektide som kan høyne kompetansen i landbruket i Norge? Da er dette året for å søke om midler fra Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL). – Vi har en rekordstor pott, hele 9 millioner skal fordeles, så her er det bare å kjenne sin besøkelsestid, sier leder av faggruppe KIL; Katrine Røed Meberg.

KIL-midlene er satt av gjennom jordbruksforhandlingene. Gjennom de siste årene har ulike prosjekter fått støtte, fra konkrete enkeltstående kurs og kompetansetiltak til utvikling av høyskoleprogrammer.

-Det er KIL-programmets styrke, at det rommer faglig utvikling fra mange aktører og på mange nivåer. Vi legger vekt på at prosjektene har stor nytteverdi for mange, at de holder et høyt faglig nivå og vi ser gjerne at de kommer fra flere aktører som samarbeider om å utvikle tilbudet. KIL-programmet er viktig for å utvikle landbruksnæringen, sier Katrine Røed Meberg

Søknadsfrist for i år er 31.12 2015, og du finner mer informasjon på www.matmerk.no

Viktige områder i 2016

I 2016 er følgende områder plukket ut som spesielt viktige:

  • Kvalitet og økonomi i landbruksproduksjonene
  • Gründerskap – utvikling av gården/gartneriet som bedrift
  • Etterutdanning, nettverksbygging og rekruttering
  • Miljø og klima

Alt fra å utvikle kurs og kursmateriell som brukes i studieringer til kurs som gir formell kompetanse kan støttes.

Hvem kan søke

Faglige og økonomiske organisasjoner i landbruket og utdanningsinstitusjoner kan søke om KIL-midler. Det kan som hovedregel ikke søkes om tilskudd til oppgaver som vurderes å være søkers ordinære arbeidsoppgaver. Det gis altså ikke støtte til ordinær drift.

Et av mange gode eksempler

Universitetet i Nordland søkte, i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving HMS og Troms landbruksfaglige senter, støtte til å utvikle et studie i HMS der elevene også får 15 studiepoeng. Målgruppen er gårdbrukere og andre med tilknytning til landbruket i hele landet, og kurset gjennomføres via samlinger.

Hva er KIL

KIL er en forkortelse for Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket, og er et program som skal bidra til å utvikle kompetansen blant yrkesutøvere i landbruket eller i landbruksbaserte næringer. Retningslinjene for programmet, inkludert tildelingskriterier, er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet.

Matmerk administrerer

KIL administreres av Matmerk. Vedtak om tilskudd fattes av styret i Matmerk på bakgrunn av en innstilling fra Faggruppe KIL. Faggruppe KIL består av medlemmer oppnevnt av partene i jordbruksoppgjøret.

Søknad

KIL-midlene tildeles etter søknad en gang årlig. For KIL-tildelingen i 2016 er søknadsfristen satt til 31.12.2015.