Norske Landbrukstenester

Regjeringa vil utnytte handlingsrommet i WTO-avtalen til å betre tollvernet

Regjeringspartia og KrF er samde om å sikre eit velfungerande importvern. Det er Nils T. Bjørke i Bondelaget glad for.

NULL