Rapportering til NLT

Rapportering til NLT

Det er vedtatt at medlemslagene til NLT skal sende inn rapportering til NLT. Dette er oversikt over lønnsomsetting og regnskapsrapport. Det er viktig at man sender inn disse i forbindelse med arbeidet med årsoppgjøret. Skulle det bli forandringer i data senere så sender laget ny rapport. NLT bruker rapportene som grunnlag for forsikringspremie, medlemskontingent og statistikk. I tillegg utarbeider vi hvert år en egen rapport over nøkkeltall i medlemslagene.

Send rapportene som et vedlegg i e-post til frode@n-lt.no. Ta kontakt om du trenger hjelp.

Fra lønn så trenger vi en oversikt over lønnsomsetting. Etter at A-meldingen er innført så ønsker vi å få tilsendt rapport «A07 Avstemmingsinformasjon» som bestilles via Altinn. Denne bestilles ved hjelp av skjema «A06 A-melding – bestill avstemmingsinformasjon». Bestill for hele året. Send filen avstemming.ods til oss. Fra regnskap ønsker vi Regnskapsrapport levert som en tekstfil.

Fremgangsmåte for å produserer fil med regnskapsrapport er som følger;

Duett:
Skriv ut Regnskapsrapport for Eksport; Rapportsentral | Regnskap – avløserlag | Regnskapsrapport. Velg Utskrift til: Eksport og skriv rapporten med Filformat: Tekst. Filen vil da bli generert og lagt ut med filnavn RAPPORT.TXT vanligvis til mappen C:\Duettwin\EksImp. Her er det viktig at du velger filformat Tekst, slik at vi kan lese denne direkte inn. Mottar vi fil i pdf-format medfører dette mye ekstraarbeid for oss.

SunPro Regnskap:
Når du skriver ut regnskapsrapporten i fra programmet blir det samtidig generert en fil på Privat-mappen (Vanligvis C:\Sp\Privat) som heter SRkkkRR0.Dåå der kkk står for klientnummer (Klient 1 = 001 osv.) og åå stor for årstall (2010 = 10 osv).