Norske Landbrukstenester

Prioriteringer ved jordbruksforhandlingene, velferdsordningane

Norske Landbrukstenester utfører for tida ei undersøkjing i samband med dei kommande jordbruksforhandlingene. For å ha eit godt utgangspunkt for våre felles prioriteringar er det viktig at flest mogleg tek seg tid til å svare på undersøkjinga.


Dersom du enno ikkje har svart på undersøkjinga er det framleis mogleg. Finn då fram eposten du fekk tilsendt og klikk på lenka som ligg i den.

Resultatet av undersøkjinga vil vi når tida er inne leggje ut her på nettstaden.

NLT kjem til å bruke dette undersøkjingsverktøyet ved jamne mellomrom, då det vil vere ein rask metode for alle partar til å hente inn viktig informasjon.

Dersom medlemslag ynskjer å bruke dette verktøyet til eigne marknadsundersøkjingar, er dette fullt mogleg. De lagar då tekst til spørsmål og vi set opp undersøkjinga, heilt utan kostnad for medlemslaga.

Ta då kontakt med oss om det er aktuellt.