Norske Landbrukstenester

Personvern i Norske Landbrukstenester

Personvern handlar om retten til å ha ditt privatliv i fred, noko som er eit grunnleggande prinsipp i Norge.
Det ideelle er at den einskilde skal ha råderett over sine eigne personopplysningar.

I samband med at EU sin personvernforordning (GDPR) blir norsk lov i 2018 har NLT oppdatert sine personverndokument som du finner her.

NLT si personvernerklæring
NLT sitt personverndokument