Nyheter

 

1500 søkte på jobb som gardshjelp

Bonde Audun Hatlestad i Viksdalen søkte etter ein person som ville mjølke kyr og måke møk. Det vart byrjinga på ein arbeidssøkjar-storm han aldri hadde førestelt seg.

Enighet i forhandlingene – Jordbruk og gartneri

Fellesforbundet og NHO Mat og Landbruk kom den 15. mai 2012 til enighet i årets forhandlinger om Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene. Oppgjøret befinner seg innenfor den rammen som ble definert gjennom frontfaget

Aksjon brødstopp – det blir tomt for brød!

Jordbruksforhandlingene 2012 endte som kjent i brudd. Bonden reagerer på regjeringens magre tilbud i jordbruksforhandlingene. Det er tid for å aksjonere! Norsk mat er ingen selvfølge. For å vise dette, blokkerer vi utkjøring av...

Ikke la deg bli lurt av Websok.no

Dersom du mottar telefon og deretter faks fra et svensk firma som kaller seg Websøk om annonsering på nettet, må du aldri skrive under og sende det i retur. Dersom du gjør det er...