Nyheter

 

Nye nettsider

Norske Landbrukstenester har no fått nye nettsider. Vi har prøvd å byggja den opp slik at det vert enklast mogleg for deg som brukar å finna fram til informasjonen du jaktar etter.

Medlemskap i Representantskapet

På årsmøte i Norges Bondelag vart det vedteke å ta NLT inn som fullverdig medlem i Norges Bondelag sitt representantskap. Dette er noko vi har arbeida for ei stund og er takksame for plassen...

Mattilsynets kamp mot LA-MRSA

Våren 2013 vart det for første gong oppdaga antibiotikaresistente stafylokokkbakterier (LA-MRSA) i norske svinebesetningar. Mattilsynet har satt igong tiltak mot dette viruset som mennesker kan vera bærar av, og som då kan overføra dette...

Årsmøte i Norske Landbrukstenester

Årsmøte for 2013 i Norske Landbrukstenetster (NLT) vart halde på Quality Airport Hotell på Gardermoen 2. og 3. april 2013.  Frå årsmeldinga går det fram at 2013 har vore eit aktivt år for NLT....