Nyheter

 

Mattilsynets kamp mot LA-MRSA

Våren 2013 vart det for første gong oppdaga antibiotikaresistente stafylokokkbakterier (LA-MRSA) i norske svinebesetningar. Mattilsynet har satt igong tiltak mot dette viruset som mennesker kan vera bærar av, og som då kan overføra dette...

Årsmøte i Norske Landbrukstenester

Årsmøte for 2013 i Norske Landbrukstenetster (NLT) vart halde på Quality Airport Hotell på Gardermoen 2. og 3. april 2013.  Frå årsmeldinga går det fram at 2013 har vore eit aktivt år for NLT....

Nytt styre i NLT

Norske Landbrukstenester hadde årsmøte 2.- og 3. april. Her vart blandt anna nytt styre i NLT valt. Klikk deg vidare for oversikt over det nye styret. Vi kjem tilbake med ei fyldigare sak frå...

Utredning til jordbruksoppgjeret 2014

SLF har no utarbeidd utrdedning til bruk i årets jordbruksoppgjer etter oppdrag frå LMD. Mykje av det som ligger her har betydning for vårt tilbod, mellom anna dokumentasjonskrav. Dette syner at det er viktig...