Norske Landbrukstenester

Ord til ettertanke!

På haustsamlinga i Stjørdal ble det fremført et selvkomponert dikt av Finn Egil Adolfsen.

Skrevet på slepet dialekt etter inspirasjon av et glimrende framført foredrag med tema ”Korleis takle krise og konflikter,” holdt av Aase Kristin Mårvik fra Bråholmen BHT under Norske Landbrukstenester si Haustsamling på Stjørdal 29.-30.oktober 2008.


Væggen

Kolles  e det egentlig med dæ,
hi du donka i væggen sånn som mæ?
Balansere du óg stadig på ein ægg,
livraidd fer å mått møt einda ein vægg!

De travle periodan trøng itj vårrå så tøff,
tida med slakki e oft vel så røff.
Ingen hi eitt ønska handlingsrom,
med oppgava mang, men pængboka tom!

Æ e heldig, hi nån som les mæ,
dæm tek eitt tak før ailt sker sæ.
Familie, naboa, eitt aktivt jordbruksmiljø,
som ønske riv vægga og rætt stian trø!

Syns du nabo'n ligg uvanlig ætte,
e det kanskje du som må ta te vætte.
Finn fram motet, våg å spør,
nån vil sætt pris på at du tør!

Stjørdal, 30.10.2008
Finn Egil Adolfsen
Steinkjer Avløserlag