Norske Landbrukstenester

Olje og gass får mer støtte enn landbruket

Støtten til norsk olje- og gassproduksjon var på 25,5 milliarder kroner i 2009, nesten dobbelt så mye som landbrukssubsidiene.


NULL