Norske Landbrukstenester

Økt fokus på psykisk helse som en del av HMS – arbeidet

I slutten av juni var ulike aktører som har vært og blir berørt av evt. dyretragedier i landbruket samlet hos Vestfold Bondelag på Grønt Fagsenter. På møtet oppsummerte en erfaringer, men hovedfokuset var på hva som er under planlegging og hva som bør gjøres framover. Bl.a. vil en ny nettside være på plass til hjelp for bønder som sliter til verdens dag for psykisk helse 10 oktober og det blir nytt tema i HMS-kampanjen og på samlinger for bønder kommende år.

NULL