Norske Landbrukstenester

Økende forståelse for matproduksjon i Norge

– Økende skepsis til den nyliberale verdensorden. Klimautfordringene må tas langt mer alvorlig. Mat i morgen blir avgjørende for livskvalitet og stabilitet i verden. Jeg tror folk blir mer bevisst og stiller flere spørsmål ved måten vi bruker eller overforbruker naturressursene på. En slik holdningsendring vil bidra til økt forståelse for måten vi produserer mat på i Norge, sa leder i Norges Bondelag, Bjarne A. Undheim i sin tale til årsmøtet som pågår i Lillehammer.

Les meir