Norske Landbrukstenester

Nytt håp om flere avløsere

Gårdbrukere i Namdalen kan komme til å gå lysere tider i møte. Ikke minst på Namdalseid. Nå utdannes nemlig et kull nye avløsere.

NULL