Norske Landbrukstenester

Britt Elena Wollan er Årets Avløysar 2022

Britt Elena Wollan frå Trøndelag vart kåra til  Årets Avløysar 2022. Britt Elena vart heidra under festmiddagen på årets Haustsamling. Vi gratulerer og takkar samtidig ho og alle våre gode avløysarar for den fantastiske

LES MEIR »

Finale i Årets Avløysar 2022!

  Etter ein utruleg jamn semifinale så står vi no att med tre finalistar. Desse tre er Marina Fredheim frå #landbruknord – #tromsogfinnmark, Britt Elena Wollan frå #landbrukstjenesterfosen – #trøndelag og Line Hallingen frå

LES MEIR »

Semifinale – Årets Avløysar 2022

Kåringa av Årets Avløysar er i full gong. Etter den fylkesvise avstemminga er det no klart kven som er med vidare til semifinalen. Kampanjen har til no oppnådd over 10 000 unike sidevisningar. Dette

LES MEIR »

Stem fram Årets Avløysar 2022

Tida er no inne for å stemme fram fylket sin kandidat til semifinalen i Årets Avløysar 2022. Vi har fått inn heile 40 flotte kandidatforslag, og av desse stettar 29 kandidatar nominasjonskrava. Nokre ynskjer

LES MEIR »

Årsmelding 2021

Norske Landbrukstenester si Årsmelding, inkludert  protokoll frå Årsmøtet, er no klar og lagt ut. Der er mykje godt lesestoff så det er berre å klikka seg vidare.

LES MEIR »

Einighet i jordbruksforhandlingane

Det er i dag inngått jordbruksavtale mellom staten og Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Sluttprotokoll finn du her. Innan velferdsordningane er det gjort nokre endringar i forhold til staten sitt tilbod som

LES MEIR »