Norske Landbrukstenester

Nye nettsider

Norske Landbrukstenester har no fått nye nettsider. Vi har prøvd å byggja den opp slik at det vert enklast mogleg for deg som brukar å finna fram til informasjonen du jaktar etter.Dei nye sidene er levert av firmaet Netsense, og er bygd ved bruk av WordPress. Vi håpar du likar den nye sida. Er det ting du meinar burde vore gjort annleis så er det bare å komma med tips.

Medlemslaga kjem etterkvart med same standarden på sidene sine.