Norske Landbrukstenester

Ny studiekatalog fra BSF

Ny studiekatalogen frå BSF er tilgjengeleg. Dersom de finn kurs av interesse, ta gjerne kontakt med NLT også. Det er kanskje andre lag som vil ha same kursa, og då kan det vere ein idé å samordne dette slik at vi evt. kan samle fleire til regionale kurs. Ta også kontakt med oss i NLT om andre kursynskje.


BSF`s studiekatalog for 2010 finn du på http://www.bsfstudie.no/
Du kan bla i katalogen ved å klikke på forsidebilete av katalogen, eller gå
inn her: http://viewer.zmags.com/publication/1b10a129#/1b10a129/3

Ta kontakt med BSF dersom du ynskjer å få den tilsendt i papirformat.

Bygdefolkets Studieforbund
e-post: post@bsfstudie.no
Tlf: &#4347 22054830
Fax: &#4347 22179973
Besøksadr: Schweigaardsgate 34F, Oslo, Norway
Postadr: BSF, Pb.9388 Grønland, 0135 Oslo, Norway
web: http://www.bsfstudie.no/