Norske Landbrukstenester

Ny forskrift skal gjøre det lettere å bli melkeprodusent

Nå kan alle som har en gård kjøpe melkekvote og begynne med melkeproduksjon.


NULL