Norske Landbrukstenester

Norsk landbruk drives av østeuropeere

Blir det russere, polakker og baltere som må holde liv i Bygde-Norge? Eller bidrar de like mye til gårdsnedlegginger?

Les meir