Norske Landbrukstenester

NLT sitt innspel til jordbruksforhandlingane

Norske Landbrukstenester sitt innspel til jordbruksforhandlingane er lagt ut på nettet. Vi håpar at alle medlemslag brukar innspelet opp mot forhandlingspartane. Klikk deg vidare for å laste ned eller lese innspelet.

NULL