NLT sitt innspel til jordbruksforhandlingane

Norske Landbrukstenester sitt innspel til jordbruksforhandlingane er lagt ut på nettet. Vi håpar at alle medlemslag brukar innspelet opp mot forhandlingspartane. Klikk deg vidare for å laste ned eller lese innspelet.

NULL