Norske Landbrukstenester

NLT – Årsmelding 2014

NLT har valt å ikkje sende Årsmeldinga ut i papirformat til medlemslaga i år. Dersom det er ynskje om å få den i papirformat tek de kontakt med oss så sender vi den.

Årsmøtet for 2014 vart halde på Quality Airport Hotel Gardermoen 23. – 24. mars 2015. Denne Årsmeldinga inkluderar referat frå Årsmøtet.

Årsmelding 2014 Årsmelding 2014