Norske Landbrukstenester

Nisjemat gir arbeidsplasser

Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon har ført til 315 nye arbeidsplasser. Men hver av dem har i prinsipp kostet over en million kroner.

MAT


Verdiskapningsprogrammet har vart i fem år, og Østlandsforskning mener satsingen bør fortsette i sin nåværende form i de neste fem planlagte årene.


Programmet har bidratt til å skape 315 nye arbeidsplasser, over halvparten for kvinner.


De 315 nye arbeidsplassene er fordelt på 118 nye matbedrifter, som til sammen har utviklet eller videreforedlet 1.237 nye eller fornyede produkter.
30 millioner i tap


Programmet gjennomføres i regi av Innovasjon Norge, som de siste fem åra har bevilget vel 427 millioner kroner til de ulike prosjektene.

Til tross for at programmet har skapt mange nye arbeidsplasser, og bidratt til å gjennomføre mange nye tiltak, har ikke alle prosjektene lyktes.

Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Gunn Ovesen, opplyser at sju prosent av de bevilgede midlene har forsvunnet i tapsprosjekter. Det betyr at 30 millioner statlige kroner har blitt borte med prosjekter som har gått over ende.

Les alt her