Norske Landbrukstenester

Februar

Styremøte i løpet av dei første 14 dagane
Faste saker;

 • Gjennomgang årsmøtesaker
 • Årets lag
 • Krav til jordbruksforhandlingar
 • Deltaking på messer
 • Styreevaluering
Mars/april

Styremøte i samband med årsmøte
Faste saker;

 • Gjennomgang av årsmøtet
 • Planlegging vårsamling
Mai/juni

Styremøte i samband med vårsamling
Faste saker;

 • Rekneskap
 • Arbeidsmåtar i styret
 • Strategi/marknadsføring
 • Oppsummering årsmøte
September

Styremøte i løpet av dei første 14 dagane
Faste saker;

 • Rekneskap
 • Planlegging haustsamlingar
 • Oppsummering vårsamling
 • Forsikringar
Oktober/november

Styremøte i samband med haustsamling
Faste saker;

 • Førebuing haustsamling
Desember

Styremøte i løpet av dei første 14 dagane; (saman med valnemnd)
Faste saker;

 • Rekneskap
 • Evaluering haustsamling
 • Saker til jordbruksforhandlingar
 • Utkast til budsjett
 • Løn dagleg leiar