Norske Landbrukstenester

Millionsatser på fjøs

Årlig nedlegges det flere hundre gårdsbruk i Norge. Men det bekymrer ikke Andreas Lilleholt. Han går «mot strøm-men», og investerer millioner i nytt storfjøs på Lilleholt.

Les alt her